När man hör ordet hotell är det lätt att fastna i lyxiga hotellfrukostar, sköna sängar eller eleganta lounger. Men hotell kan också förekomma som kontorshotell och detta har en helt annan innebörd.

Vad är ett kontorshotell?

Ett kontorshotell är en samling lokaler där olika företag hyr sina kontor varje månad under korttidskontrakt och där det finns mötesrum, kontor, utrustning och annat – allt för att tillfredsställa kunden. Säkerhetspersonal, reception, ja allt står till förfogande för den som hyr in sig på ett kontorshotell. Du kan enkelt hitta olika kontorshotell genom att googla runt och leta lokaler i den region eller stad du befinner dig i eller ska flytta till. Tänk dock på att ju mer centralt du vill vara, desto mer kan det kosta. Dock är det samtidigt en stor fördel att t.ex hyra kontorshotell Östermalm, då ditt företag är mitt inne i smeten och har snabb tillgång till affärer, transporter och kunder.

Fördelarna med ett kontorshotell

Att hyra kontorshotell innebär många fördelar. Bland annat är det perfekt när ditt företag är i tillväxtfasen och inte riktigt vet hur stor omsättningen kommer att bli, eller när du har flyttat till en ny stad och inte vet var du vill ha kontoret ännu. Som tidigare nämnt är hyreskontrakten för kontorshotell relativt kortsiktiga, vanligtvis 3 månader. Sedan förnyas dem igen. Du behöver således inte binda upp dig med långa kontrakt om ditt företags framtid är lite oviss. Skulle det sedan visa sig att du går med vinst eller att du fått tag på sjystare lokaler, är det bara att säga upp kontraktet för ditt kontorshotell och ge dig av.

Under den tiden du är inhyrd på ett kontorshotell, har du tillgång till allt du behöver. Detta medför att du slipper stora inventariekostnader som måste avskrivas. Här hyr du istället allt som behövs, från kopieringsmaskin till datorer och printers m.m. Ett företag i uppbyggnadsfasen som ännu inte har råd att införskaffa allehanda utrustning, står inför ett mycket positivt val att hyra ett kontorshotell.

Negativa aspekter av ett kontorshotell

Finns det någon baksida med kontorshotell, mån tro? Ja, som i de flesta fall kan man väl alltid hitta något att anmärka på och skulle det vara något som är negativt med ett kontorshotell, är att man ofta måste boka rum för sammanträden och liknande och ta hänsyn till andra företag på plats. Ibland kan man också känna sig lite rotlös om man bara hyr ett kontor eller lokaler, men detta är naturligtvis en smaksak.

Eftersom kontoren också är möblerade, kan det kännas som om man inte riktigt hör hemma där, i synnerhet om man vill ha specifika kontorsmöbler att använda. Detta är dock en vanesak som ofta andra positiva saker väger upp. I mångt och mycket är kontorshotell en bra början vid uppstarten av eget företag, samt om företaget skulle gå dåligt eller drabbas av nedskärningar en tid, och man är ute efter en mindre lokal med kort varsel.

Author sophia
Published
Categories Hotell
youplay